Abe-ratio Zrt.

Nem szokványos megoldások a pénzügy világában

Amiben számíthat ránk

Pénzügyi Tanácsadás

Képesek vagyunk a döntéshozók aktív támogatásával a gazdasági szereplők számára profitábilis jövőképet biztosítani kiváló minőségű és innovatív szolgáltatásaink által, ésszerű feltételek mellett. Tapasztalt szakértőink segítenek vállalkozások reorganizációjában, finanszírozási és pénzügyi tervek elkészítésében, illetve működő szervezetek átvilágításában, a gazdasági döntések meghozatalához szükséges vagyonértékelésben, továbbá igény esetén (elsősorban szakmai) belföldi és külföldi befektető-partnerek felkutatásában, és vállalati vagyonelemek, üzletrészek eladásának menedzselésében.

Reorganizáció

Célunk olyan kompetens szakmai alapok biztosítása, amelyek során a nehéz pénzügyi helyzetbe került társaságokat a hitelezők érdekének sérelme nélkül a vállalkozás részbeni, vagy egészbeni megtartásával stabilizáljuk, teljes körűen reorganizáljuk a hosszú távú működőképességének és versenyképességének megteremtése, illetve javítása érdekében.

Végelszámolás

Cégünk ismeri és képes hatékonyan használni azon eszközöket, melyek ahhoz szükségesek, hogy amennyiben ügyfeleink tulajdonosként az adott társaság végelszámolással történő megszüntetése mellett döntenek, az eljárást mielőbb, a kitűzött céloknak megfelelően bonyolítsuk le, felesleges költségek nélkül. Képesek vagyunk kezelni a végelszámolás megindításának és lefolytatásának akadályait a tulajdonosok érdekeinek maximális képviselte mellett.

Hitelezői, Adósi képviselet

Szakembereink többéves vállalati, és államigazgatási valamint a csőd- és felszámolási eljárások területén szerzett gyakorlata biztosítja, hogy a bármilyen gazdálkodó szervezet reorganizációját és csődmenedzselését, felszámolását, vagy végelszámolását is szakszerűen elvégezzük és így mind Hitelezői mind pedig Adósi oldalon teljeskörű szakmai képviseletet tudunk biztosítani.