Segítünk eligazodni a pénzügyek világában!

Szakmai csapatunk egyik erőssége az egyedi szervezetre szabott fenntartható szerkezetátalakítási és reorganizációs koncepciók kidolgozása, természetesen a jogi, adóügyi és üzleti szempontok összehangolása által.
Az üzleti életben, és a fizetésképtelenségi eljárásokban szerzett sok éves tapasztalatunkat használjuk, és szakértelemmel állunk rendelkezésre anélkül, hogy szem elől tévesztenénk a társadalmi szempontokat a válság leküzdésében. Kiemelt figyelmet fordítunk az adott települések, régiók gazdasági életében meghatározó szerepet betöltő és nagy múlttal rendelkező cégek szakmai kultúrájának és piaci kapcsolatainak megőrzésére.
Célunk olyan kompetens szakmai alapok biztosítása, amelyek során a nehéz pénzügyi helyzetbe került társaságokat a hitelezők érdekének sérelme nélkül a vállalkozás részbeni, vagy egészbeni megtartásával stabilizáljuk, teljes körűen reorganizáljuk a hosszú távú működőképességének és versenyképességének megteremtése, illetve javítása érdekében.
Célunk továbbá, hogy a döntéshozók aktív támogatásával a gazdasági szereplők számára profitábilis jövőképet biztosítsunk kiváló minőségű és innovatív szolgáltatásaink által, ésszerű feltételek mellett. Tapasztalt szakértőink segítenek vállalkozások reorganizációjában, finanszírozási és pénzügyi tervek elkészítésében, illetve működő szervezetek átvilágításában, a gazdasági döntések meghozatalához szükséges vagyonértékelésben, továbbá igény esetén (elsősorban szakmai) belföldi és külföldi befektető-partnerek felkutatásában, és vállalati vagyonelemek, üzletrészek eladásának menedzselésében.
Az ABE-RATIO Zrt. a lehetőséget megragadva, elsősorban felszámolási, végelszámolási és csődeljárások szakszerű lebonyolítására jött létre. Hitvallásunk lényege, hogy a jogszabályoknak megfelelően gyorsan, és szakszerűen folytassuk le a különböző eljárásokat, ugyanakkor szeretnénk a minél több fiatal munkavállalónak is lehetőséget biztosítani a valós gazdasági életben szakmai tapasztalatok megszerzésére, így szeretnénk egy fiatalos, lendületes csapattal dolgozni, ugyanakkor természetesen a pályán nagy tapasztalattal rendelkező szakmai vezetők támogatásával iránymutatásával kiegészülve.
Felkészült, a gyorsan változó piaci igényeket és lehetőségeket jól ismerő szakemberekből álló csapatunk professzionális tanácsadást biztosít partnereink üzleti menedzselésében.
Cégünk ismeri és képes hatékonyan használni azon eszközöket, melyek ahhoz szükségesek, amennyiben ügyfeleink tulajdonosként az adott társaság végelszámolással történő megszüntetése mellett döntenek, az eljárást mielőbb, a kitűzött céloknak megfelelően bonyolítsuk le, felesleges költségek nélkül. Képesek vagyunk kezelni a végelszámolás megindításának és lefolytatásának akadályait a tulajdonosok érdekeinek maximális képviselte mellett.
Sok vezető nem ismeri, vagy alábecsüli a törvényekben rejtett, vagy a csődeljárásban rejlő, a vezetők számára fennálló hátrányos felelősségi kockázatokat, melyek egy fizetésképtelenség során rendszeresen felmerülhetnek. Ennek következményei elsősorban a csőd késleltetésével, a számviteli fegyelem és kötelezettségek megsértésével, a csőddel és a vagyonfelügyelő követeléseivel kapcsolatos büntetőeljárásból is eredhetnek. Szolgáltatásunk kiterjed a csődjog és a hozzá kapcsolódó jogszabályok sokrétű ismerete által a vállalati öncsődök kezelésére, a kibontakozási program elkészítésére, és a hitelezőkkel való egyezség megkötésére.
Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy a vagyonfelügyelői, és felszámolói feladatok ellátása során a fizetésképtelenségi eljárásokban folyamatosan megfeleljünk a hitelezők, a partnereink és a felügyeleti szervek elvárásainak, hogy bizonyítsuk hozzáértésünket, szakértelmünket és tapasztalatunkat a függetlenség, és a pártatlanság követelményének figyelembevételével.
A felszámolási tevékenységünk során a jogszabályok szabta keretek között kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk lefolytatott eljárásokban amikor csak lehetséges lehetőleg reorganizáljuk az adós vállalkozásokat a piaci és pénzügy lehetőségek figyelembevételével a meglévő munkahelyek megőrzése érdekében.
Szakembereink többéves vállalati, és államigazgatási valamint a csőd- és felszámolási eljárások területén szerzett gyakorlata biztosítja, hogy a bármilyen gazdálkodó szervezet reorganizációját és csődmenedzselését, felszámolását, vagy végelszámolását is szakszerűen elvégezzük. Társaságunk kialakította a csődmenedzseléshez, a felszámolási, és végelszámolási eljárásokhoz kapcsolódó folyamat és hálótervezés metodikáját, az ügyviteli, valamint levelezési mintákat, valamint a csőd- és felszámolási, és végelszámolási eljárások számítógépes információs rendszerét.
Szolgáltatási területünk szinte egész Magyarország területére kiterjed, Budapesti székhelyünk mellett közép, nyugat, illetve kelet- Magyarországon is hoztunk létre fióktelepeket és a hiányzó régióban létrehozni vállaltuk a következő fióktelepünket.
Cégünk a szakmai munka magas színvonalú végzése érdekében jogi diplomával, illetőleg közgazdász diplomával rendelkező felszámolóbiztosokat alkalmaz, ugyanakkor nagyon fontosnak tartja kollégái folyamatos tanulását, és szakmai továbbképzését, valamint a fizetésképtelenségi szakma nemzeti és nemzetközi eredményeinek, tapasztalatainak, fejlesztéseinek és fejlődési lehetőségeinek folyamatos figyelemmel kísérését.